Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir.

Ara

Menu

Close

Giriş YapÇıkış Yap İlaçlarımızUzmanlıklarİçerik Gezginiİçerik GezginiEtkinliklerDokümanlarVideolarAkademik Gelişimİletişim

Menü

Menü

Atriyal FibrilasyonAtriyal Fibrilasyon
PP-ELI-TUR-2333 (Şubat 2023)

HakkındaAF'ye Genel BakışTanıBelirtiler ve BulgularTanı YöntemleriTedaviKlinik Pratik KılavuzlarTedavi YönetimiHastalık Yönetimi

  

Çalışmalar ve GözlemlerAsistan Akademi
ATTR-CMPnömokokal Hastalıklar Destekleyici KaynaklarDestekleyici KaynaklarEtkinliklerDokümanlarVideolar
Erektil Disfonksiyon Gelecekteki KV Olayların Bağımsız Bir Ön Göstergesi


Temmuz 2018’de Circulation dergisinde yayınlanan çalışma, erektil disfonksiyonun (ED) gelecekteki kardiyovasküler olaylar için anlamlı bir ön gösterge olduğunu ortaya koymaktadır.

Vasküler ED ve kardiyovasküler hastalık (KVH), obezite, hipertansiyon, metabolik sendrom, diyabet ve sigara kullanımı gibi ortak risk faktörlerine sahiptir. Ayrıca, ED ve KVH’de endotel disfonksiyonu, inflamasyon ve ateroskleroz gibi altta yatan ortak patolojik mekanizmalar da söz konusudur. Bu yakın ilişkiye rağmen, ED’nin gelecekteki KVH olayları açısından bağımsız bir ön gösterge olduğunu ortaya koyan kanıtlar sınırlı sayıdadır.

Etnik olarak farklı grupları kapsayan ve birden çok bölgede yürütülen toplum temelli, prospektif kohort çalışması MESA’da (Multi-Etnik Ateroskleroz Çalışması) bireyler tarafından bildirilen ED’nin, başlangıçta KVH bulunmayan erkeklerde gelecekteki koroner kalp hastalığı (KKH) ve KVH’nin öngörülmesi açısından değeri araştırılmıştır. MESA çalışmasında 5 vizite katılan ve Massachusetts Erkek Yaşlanma Çalışması anketinin ED ile ilgili olan sorulara yanıt veren 1757 erkek analize dahil edilmiştir. İlgili soruya “Hiçbir zaman” ya da “Bazen” yanıtını verenler ED olarak kabul edilmiştir. 3,8 yıl boyunca takip edilen erkeklerde ciddi KKH ve KVH olayları değerlendirilmiştir. Bunlar arasında, miyokard infarktüsü, resüsitasyon uygulanan kardiyak arest, KVH’ye bağlı ölüm, inme ve inmeye bağlı ölüm yer almıştır.

 

Katılımcıların %45,8’i ED semptomları bildirmiştir. ED’li bireylerde diyabet, ailede KKH öyküsü ve beta bloker, antihipertansif ilaç, lipid düşürücü ilaç ve antidepresan ilaç kullanımı olasılığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 3,8 yıllık takip sırasında toplam 40 KKH ve 75 ciddi KVH olayı meydana gelmiştir. ED’si olmayanlarla karşılaştırıldığında, ED’li erkeklerin anlamlı olarak daha fazla bir bölümünde ciddi olaylar gözlenmiştir (ciddi KKH olayları: %1,4’e karşılık %3,4, p<0,001; ciddi KVH olayları: %2,6’ya karşılık %6,3, p<0,001).

Çalışmada, geleneksel KVH risk faktörleri, depresyon ve beta bloker kullanımına göre ayarlama yapıldıktan sonra ED’nin ciddi KVH olayların öngörülmesi açısından anlamlı bir gösterge olduğu saptanmıştır.


PP-UNP-TUR-0621 (Ağustos 2023)

KV: Kardiyovasküler
Referans: Uddin SMI et al. Erectile Dysfunction as an Independent Predictor of Future Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Circulation. 2018;138:540-542.

ExamplePfizeryanınızdaGiriş YapKaydolProfilimÇıkış Yap

Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir. Halka açık olan bölümlerde yer alan bilgilerin ise hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmeyeceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Copyright © 2022 Pfizer Limited. All rights reserved.

 

PP-UNP-TUR-0596 (Ağustos 2023)

Pfizeryanınızda web sitesinden ayrılmak üzeresiniz
Bu linke tıklayarak Pfizeryanınızda sayfasından ayrılacaksınız. Devam etmek istiyor musunuz?​​

PP-UNP-TUR-0247 | Eylül 2022 ​