Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir.

Ara

Menu

Close

Giriş YapÇıkış Yap İlaçlarımızUzmanlıklarİçerik Gezginiİçerik GezginiEtkinliklerDokümanlarVideolarAkademik Gelişimİletişim

Menü

Menü

Atriyal FibrilasyonAtriyal Fibrilasyon
PP-ELI-TUR-2333 (Şubat 2023)

HakkındaAF'ye Genel BakışTanıBelirtiler ve BulgularTanı YöntemleriTedaviKlinik Pratik KılavuzlarTedavi YönetimiHastalık Yönetimi

  

Çalışmalar ve GözlemlerAsistan Akademi
ATTR-CMPnömokokal Hastalıklar Destekleyici KaynaklarDestekleyici KaynaklarEtkinliklerDokümanlarVideolar
Genç Yaşta Çocuk Sahibi Olan Anneler Daha Yüksek Kalp Hastalığı Riski Altında mı?


Journal of the American Heart Association dergisinde yayınlanan bir çalışmada ilk hamileliğini genç yaşlarda yaşayan kadınlar ile daha ileri yaşlarda yaşayan kadınlar arasındaki kardiyovasküler hastalık riski karşılaştırılmıştır.

2012 Uluslararası Yaşlılıkta Hareketlilik Çalışması’na (IMIAS) katılan 65 ile 74 yaş arasındaki 1047 kadından elde edilen veriler incelenmiştir. Çalışma Arnavutluk, Brezilya, Kanada ve Kolombiya’da yaşayan kadınlarda yürütülmüştür. Kadınların ilk hamilelik yaşına ilişkin bilgiler elde edilmiş ve Framingham Risk Skoru (FRS) kullanılarak kardiyovasküler hastalık riskiyle korelasyonlar değerlendirilmiştir.

İlk hamileliğini 20 yaşından önce yaşayan kadınlarda uzun dönemdeki kardiyovasküler hastalık riskinin, daha ileri yaşlarda anne olanlardan çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, hiç doğum yapmamış kadınlarda FRS ile ölçülen kardiyovasküler riskin en düşük düzeyde olduğu bulunmuştur.

Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Pirkle, verilerin beş farklı çalışma bölgesinden geldiğini ve tüm bölgelerde erken yaşta çocuk sahibi olunması ile daha yüksek kardiyovasküler risk arasında rölatif olarak tutarlı bir ilişki bulunduğunu, bunun da sonuçların geçerliliğini desteklediğini belirtmiştir. Ayrıca, kan testi sonuçları gibi biyobelirteç ölçümlerine ve kan basıncı gibi klinik ölçütlere dayanan FRS’nin, katılımcıların kendi bildirimlerine dayanan gözlemsel epidemiyolojik çalışmalara göre daha az yanlılık eğilimi taşıdığını bildirmiştir.

 

Bununla birlikte Prof. Pirkle; özellikle Brezilya ve Kolombiya gibi erken mortalite oranlarının yüksek olduğu ülkelerde çalışmaya sadece hayatta kalan kişilerin dahil edilebilmesini, çalışmanın bir kısıtı olarak değerlendirdi.

Bu sonuçların iki mekanizmaya bağlı olabileceği düşünülmektedir:

  1. Erken yaşta hamile kalan kadınların eğitimlerini bitirme ve yaşamları boyunca yeterli gelire sahip olma şansları daha düşük olabilir. Sonuçta, bu gruptakardiyovasküler hastalık riskini artıran sağlıksız stres koşulları ve sigara gibi olumsuz davranışlar daha fazla olabilir.
     
  2. Gelişim açısından ergenlik önemlidir. Bu dönemde çocuk doğurulması kalıcı olarak bazı fizyolojik değişiklere yol açabilir ve buna bağlı olarak zaman içinde kalp üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.


Prof. Pirkle’a göre, mekanizması ne olursa olsun, çalışma sonuçları birçok toplumda yaygın kabul gören ergenlik döneminde çocuk doğurulmaması gerektiği inancını desteklemektedir.

PP-UNP-TUR-0574 (Haziran 2023)

Referans: Sandoiu A. Teen moms at risk of heart disease, https://www.medicalnewstoday.com/articles/319933.php (Erişim tarihi: 20.09.2022)

ExamplePfizeryanınızdaGiriş YapKaydolProfilimÇıkış Yap

Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir. Halka açık olan bölümlerde yer alan bilgilerin ise hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmeyeceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Copyright © 2022 Pfizer Limited. All rights reserved.

 

PP-UNP-TUR-0596 (Ağustos 2023)

Pfizeryanınızda web sitesinden ayrılmak üzeresiniz
Bu linke tıklayarak Pfizeryanınızda sayfasından ayrılacaksınız. Devam etmek istiyor musunuz?​​

PP-UNP-TUR-0247 | Eylül 2022 ​