Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir.

Ara

Menu

Close

Giriş YapÇıkış Yap İlaçlarımızUzmanlıklarİçerik Gezginiİçerik GezginiEtkinliklerDokümanlarVideolarAkademik Gelişimİletişim

Menü

Menü

Atriyal FibrilasyonAtriyal Fibrilasyon
PP-ELI-TUR-2333 (Şubat 2023)

HakkındaAF'ye Genel BakışTanıBelirtiler ve BulgularTanı YöntemleriTedaviKlinik Pratik KılavuzlarTedavi YönetimiHastalık Yönetimi

  

Çalışmalar ve GözlemlerAsistan Akademi
ATTR-CMPnömokokal Hastalıklar Destekleyici KaynaklarDestekleyici KaynaklarEtkinliklerDokümanlarVideolar
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Genç Hastalarda Cinsel Yaşam Nasıl Etkileniyor?


JAMA Cardiology’de sonuçları yayınlanan bir çalışmaya göre, birçok genç hasta, akut Mİ'den (AMİ) 1 yıl sonra cinsel olarak aktif olmasına rağmen, her 15 kadından 1’i ve her 20 erkekten 1’i cinsel tatmin yaşamamaktadır.

Cinsellik, çalışmaya dahil edilen tüm erkeklerin %92’si ve tüm kadınların %73’ü tarafından bir dereceye kadar önemli olarak derecelendirilirken, erkeklerin ve kadınların sırasıyla %45 ve %24’ü cinselliği “çok” önemli olarak derecelendirmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, yaşları 18-55 arasında değişen 2802 hastada, erkeklerin %85,2’si ve kadınların %72,6’sı AMİ geçirdikten 1 yıl sonra cinsel yönden aktifti (p<0,001).
Başlangıçta cinsel yönden aktif olan alt grupta, hastaların yarısından fazlası 1. ayda ve
%90’dan fazlası 1. yılda cinsel aktivitesine geri dönmüştü.

AMİ’den sonraki birinci yılda, kadınların %59,4’ü ve erkeklerin %45,7’si en az bir yeni seksüel problem bildirmişti (p<0.001). En yaygın sorunlar kadınlarda ilgi noksanlığı (%39,6) ve vajinal lubrikasyon güçlüğü (%22,3) iken; erkekler ereksiyon zorlukları (%21,7) ve ilgi eksikliğinden (%18,8) yakınmıştı.
 
Chigaco Üniversitesi’nden Dr. Stacey Tessler Lindau ve meslektaşlarının JAMA Cardiology’ye yaptıkları açıklamada “Cinsel problemlerin görülme prevalansının yüksek olmasına rağmen, özellikle kadınlar arasında, çok az sayıda katılımcının, AMİ sonrası cinsel hayatına geri dönüş ile ilgili hekimlerle konuştuğu” belirtilmişti.

 

ABD ve İspanya’dan veriler içeren bir analizde, katılımcıların %90’ı hekimlerle cinsel konuları tartışmanın uygun olduğunu ve %85’ten fazlasının bu konuda kendini rahat hissettiklerini düşündüğü gösterildi.

İlginç olarak, İspanyol erkekler ve kadınlar arasında doktorlarıyla bu tip konuşmalar yaptıklarına (%41,3, %23,8) ve konuşmanın bir hekim tarafından başlatıldığına dair bildirimler daha fazladır.

Durham Duke Klinik Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Kevin Weinfurt ise yaptığı açıklamada “Bu bulgulardan hareketle, Amerika’da yüksek oranda hastanın (kadınların %81’i ve erkeklerin %71’i) AMİ sonrası hekimler ile cinsellik hakkında konuşmaması düşündürücüdür.” demiştir.

Dr Lindau ve meslektaşları ise “Değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat edilmesi ve hekim danışmanlığının artırılması, genç erkeklerde ve kadınlarda, AMİ sonrası cinselliği iyileştirici birer vasıta görevi görebilir” şeklinde açıklama yapmışlardır.

Dr.Weinfurt yaptığı açıklamada “VIRGO çalışması (Variation in Recovery: Role of Gender on Outcomes of Young AMI Patients) bulguları, daha genç hastalara AMİ’den sonra cinsellik ve cinsel sorun olasılıkları konusunda nelerin beklediğini anlatma becerimizle ilgili bir açığı kapatacaktır. Bu çalışma, cinsel fonksiyon değerlendirmesinin kardiyoloji ve diğer tedavi alanlarında klinik araştırmanın normal bir parçası haline getirilmesinde bir model olarak işlev görecektir” dedi.PP-UNP-TUR-0616 (Ağustos 2023)

Referans: Post-MI Sex Common in Younger Patients, But Not Trouble-Free. http://www.medscape.com/viewarticle/869022 (Erişim tarihi:01.08.2023).

ExamplePfizeryanınızdaGiriş YapKaydolProfilimÇıkış Yap

Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir. Halka açık olan bölümlerde yer alan bilgilerin ise hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmeyeceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Copyright © 2022 Pfizer Limited. All rights reserved.

 

PP-UNP-TUR-0596 (Ağustos 2023)

Pfizeryanınızda web sitesinden ayrılmak üzeresiniz
Bu linke tıklayarak Pfizeryanınızda sayfasından ayrılacaksınız. Devam etmek istiyor musunuz?​​

PP-UNP-TUR-0247 | Eylül 2022 ​