Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir.

Ara

Menu

Close

Giriş YapÇıkış Yap İlaçlarımızUzmanlıklarİçerik Gezginiİçerik GezginiEtkinliklerDokümanlarVideolarAkademik Gelişimİletişim

Menü

Menü

Atriyal FibrilasyonAtriyal Fibrilasyon
PP-ELI-TUR-2333 (Şubat 2023)

HakkındaAF'ye Genel BakışTanıBelirtiler ve BulgularTanı YöntemleriTedaviKlinik Pratik KılavuzlarTedavi YönetimiHastalık Yönetimi

  

Çalışmalar ve GözlemlerAsistan Akademi
ATTR-CMPnömokokal Hastalıklar Destekleyici KaynaklarDestekleyici KaynaklarEtkinliklerDokümanlarVideolar
Perkütan Yapısal Kalp Hastalığı Girişimlerinin Planlanmasında BT'nin Rolü


Amerikan Kardiyoloji Derneği (ACC) sitesinde Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan bir uzman değerlendirmesinde, perkütan yapısal kalp hastalığı girişimlerinin planlanmasında girişim öncesi bilgisayarlı tomografinin (BT) rolü ele alınmıştır.

Transkateter girişimlerinin artmasının temelinde teknolojik yenilikler yatmaktadır. Ayrıca, perkütan girişimlerin yaygınlaşması, doğru hasta seçimi, girişim öncesi planlama ve girişim sırasında kılavuzluk sayesinde mümkün olmuştur. Anatomik olarak bir yol haritası sağlayan ve girişimdeki potansiyel güçlüklerin tanımlanmasına olanak veren kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT), yukarıda belirtilen amaçlarla giderek daha sık kullanılmaya başlanmıştır. BT’nin avantajları arasında iyi spasyal çözünürlük, geniş görüntüleme alanı ve üç boyutlu multiplanar rekonstrüksiyon kapasitesi yer almaktadır.

Transkateter aort kapağı replasmanı (TAVR) çağının başlarında, BT esas olarak, iliofemoral arterler dahil vasküler giriş değerlendirmesi için kullanılmaktaydı. Ancak, son on yılda, TAVR’nin prosedürel planlamasının diğer yönlerinde de daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Ekokardiyografik iki boyutlu ölçümlerin aortik anulus boyutlarını olduğundan fazla ya da az gösterebilmesi nedeniyle, kontrastlı, kardiyak kapılı BT anjiyografi, anüler ölçümler ve cihaz çapının belirlenmesi açısından TAVR öncesi prosedürel planlama için altın standart haline gelmiştir. BT, aort kapağı yaprakçık morfolojisi, yaprakçık kalsifikasyonunun derecesi, aort kökü angülasyonu ve artere giriş yerindeki kalsifikasyonun boyutu ve derecesi açısından da ek bilgiler sağlar.
 
BT ayrıca, sol atriyal apendiks (LAA) kapaması öncesi planlamada da giderek daha yaygın kullanılmaktadır. BT, transkateter mitral kapak girişimlerinin planlanmasında da kullanılabilir.

 

Ekokardiyografi ve BT’nin kendine özgü avantajları vardır ve transkateter girişimlerinde birbirini tamamlayıcı role sahiptirler. Ekokardiyografi yapısal kalp hastalığının değerlendirilmesinde çoğunlukla ilk görüntüleme yöntemi olarak kullanılırken, BT, spesifik olarak TAVR, LAA ve paravalvüler kaçak kapaması gibi girişimlerin öncesindeki planlama için temel bir teknolojidir.

Yapısal kalp hastalığı girişimleri çoğunlukla floroskopi kılavuzluğu altında yapılmaktadır. Bununla birlikte, floroskopi yumuşak dokunun özelliklerini yeterince ortaya koymaz ve karmaşık 3 boyutlu anatominin sadece iki boyutlu görüntüsünü sağlar; dolayısıyla karmaşık girişimsel işlemler için gerekli olan üç boyutlu bilgiyi vermez. Kateter laboratuvarında floroskopiyle BT’nin birlikte kullanılması, hem bu girişimlerin planlanmasında ve kılavuzlukta daha fazla kesinlik ve güvenlilik için gerekli üç boyutlu bilgiyi sağlayabilir hem de maruz kalınan radyasyonu, kontrast miktarını ve girişim süresini azaltmaya yardımcı olabilir.


PP-UNP-TUR-0620 (Ağustos 2023)

Referans: Mousavi N, Spaziano M. Radiation-Induced CAD: The Expanding Role of CT in Pre-Procedural Planning of Percutaneous Structural Heart Disease Interventions. http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2018/05/24/01/44/the- expanding-role-of-ct-in-pre-procedural-planning-of-percutaneous-structural-heart- disease-interventions (Erişim tarihi: 01.08.2023).

ExamplePfizeryanınızdaGiriş YapKaydolProfilimÇıkış Yap

Bu site, Türkiye'de çalışan hekim, eczacı ve diş hekimleri içindir. Halka açık olan bölümlerde yer alan bilgilerin ise hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmeyeceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Copyright © 2022 Pfizer Limited. All rights reserved.

 

PP-UNP-TUR-0596 (Ağustos 2023)

Pfizeryanınızda web sitesinden ayrılmak üzeresiniz
Bu linke tıklayarak Pfizeryanınızda sayfasından ayrılacaksınız. Devam etmek istiyor musunuz?​​

PP-UNP-TUR-0247 | Eylül 2022 ​